home_03-about

เกี่ยวกับเรา

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่าย อุปกรณ์ Instrument and control และอุปกรณ์ส่วนประกอบไฟฟ้าทั้งยังรับออกแบบ-ติดตั้ง งานระบบไฟฟ้าแรงดันสูง-แรงดันต่ำ งานตู้ควบคุม Switchboard control PLC รวมถึงานออกแบบ-ปรับปรุง สร้างเครื่องจักรในงาน อุตสาหกรรม โดยปัจุบันได้ให้บริการกับลูกค้าในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรมเซรามิค อุตสาหกรมพลาสติก อุตสาหกรรมปูน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ ฯลฯ

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ โดยมีทีมขายและทีมวิศวกรโครงการ ที่มากด้วยประสบการณ์ สามารถให้คำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมตามสภาพหน้างานของลูกค้า อีกทั้งยังเน้นด้านการบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม

สินค้าของเรา

LINE INSTRUMENT PRODUCTS

กุมภาพันธ์ 9, 2023

Product1

กุมภาพันธ์ 9, 2023

Product1

กุมภาพันธ์ 9, 2023

Product1

กุมภาพันธ์ 9, 2023

Product1

กุมภาพันธ์ 9, 2023

Product1

กุมภาพันธ์ 9, 2023

Product1

กุมภาพันธ์ 9, 2023

Product1

กุมภาพันธ์ 9, 2023

Product1

ผลงานของเรา

ลูกค้าของเรา

out-customer1
out-customer2
out-customer3
out-customer4
out-customer5
out-customer6

%4261694802089310%%4161694807771838%